درست آمبولانس کودکان بیماری راحتی

درست: آمبولانس کودکان بیماری راحتی آموزش دبی آمبولانس بیماران زن

گت بلاگز اخبار بین الملل محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» منتشر شد

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» امروز در وب سایت این اتحادیه منتشر شد.

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» منتشر شد

محورهای «راهبرد اتحادیه اروپا راجع به عراق» منتشر شد

عبارات مهم : اروپا

محورهای «راهبرد اتحادیه اروپا راجع به عراق» امروز در وب سایت این اتحادیه منتشر شد.

به گزارش مهر، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه روش خود راجع به عراق را در وب سایت این اتحادیه قرار داد.

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» منتشر شد

در متن این راهبرد، حمایت های جاری و بلندمدت اتحادیه اروپا «با در نظرگرفتن اولویت های دولت عراق» تشریح شده است است.

راهبرد مذکور بر ادامه ارسال کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا به عراق و تسهیل فرایند باثبات سازی مناطق آزاد شده است از داعش با توجه به ناتوانی ۳ میلیون عراقی آواره در بازگشت به موطن خود تأکید دارد.

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» امروز در وب سایت این اتحادیه منتشر شد.

حمایت های اتحادیه اروپا در این روش بر اهداف زیر متمرکز می باشد:

– حفظ اتحاد، استقلال و تمامیت ارضی عراق

– ارتقاء رشد اقتصادی جامع، دانش- محور و پایدار

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» منتشر شد

– تقویت هویت ملّی و مصالحه در میان اقوام و جوامع گوناگون در این کشور

– ارتقای نظام قضائی مستقل و مؤثر در عراق

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» امروز در وب سایت این اتحادیه منتشر شد.

– پرداختن به چالش های مهاجرت و

حمایت از روابط خوب عراق با همسایگان

محورهای «راهبرد اتحادیه‌اروپا راجع به عراق» منتشر شد

بر اساس اعلام وب سایت اتحادیه اروپا، قرار است کارها پیشنهادی در کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای اروپائی عضو در شورای امور خارجی پارلمان اروپا در ۲۲ ژانویه امسال میلادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت در روش تازه اتحادیه اروپا جهت عراق مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی: اروپا | کمیسیون | اتحادیه اروپا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz